دوشنبه 5 اسفند 1398

اسامی قطعی کاندیدهای تایید صلاحیت شده خبرگان در استان ایلام

اسامي قطعي كانديدهاي تاييد صلاحيت شده مياندوره اي خبرگان در استان ايلام بدين شرح اعلام شده است:

1-طاهري خرم آبادي

2- فقيهي

3- مقدسي

هر سه كانديد تاييد صلاحيت شده نيز غير بومي هستند.

نظرات ارسال نظر