پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

تولید دو نوع محصول جدید در کارخانه سیمان ایلام آغاز شد

لغو مداوم پروازهاي فرودگاه ايلام در فصل زمستان به دغدغه‌اي براي مسافران اين فرودگاه تبديل شده است.

برخي از شهروندان ايلامي و مسافران مسير ايلام تهران از لغو شدن مداوم پروازهاي فرودگاه ايلام در فصل زمستان انتقاد كردند.

يك شهروند ايلامي گفت: متاسفانه بيشتر پروازهاي فرودگاه ايلام در فصل زمستان لغو شده و باعث سردرگمي مسافران مي‌شود.

"ع - حياتي" افزود: با وجود اينكه داشتن فرودگاه يكي از مزيتهاي هر منطقه محسوب مي‌شود اما فرودگاه ايلام آنطور كه بايد نتوانسته به انتظارات مردم منطقه پاسخ دهد.

شهروند ديگري گفت: مسوولان براي جلوگيري از لغو شدن مداوم پروازهاي فرودگاه ايلام بايد چاره‌اي بيانديشند.

"محمد خسروي" افزود: در فصل زمستان جاري بيشتر پروازهاي فرودگاه ايلام به‌سبب بارندگي لغو شده است.

وي گفت: با وجود اينكه همه ساله در فصل زمستان مسافران ايلامي با لغو شدن پروازهاي فرودگاه مواجه مي‌شوند اما تاكنون براي رفع اين مشكل اقدامي نشده است.

مدير فرودگاه شهداي ايلام نيز رعايت مسايل ايمني و جلوگيري از بروز مشكلات را مهمترين عامل لغو شدن پروازهاي اين فرودگاه دانست.

"مرتضي گچ‌كوب" افزود: پايين بودن ابرها و بارندگي باعث بروز مشكلاتي براي خلبان شده و به ناچار بايد پروازهاي اين فرودگاه با هدف حفظ جان مسافران لغو شود.

وي با بيان اينكه ابطال پروازهاي فرودگاه ايلام هيچگاه عمدي نبوده است افزود: اكنون كار توسعه اين فرودگاه با هدف رفع اين مشكلات در دست اقدام است.

وي گفت: پروازهاي امروز (دوشنبه) نيز به‌سبب نقص فني هواپيما لغو شده است.

در پروازهاي هفتگي فرودگاه ايلام در مسير تهران - ايلام و بالعكس ‪ ۶۰۰‬نفر جابجا مي‌شوند.

نظرات ارسال نظر