اسامی ۶ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس در استان ایلام

* ايلام

اسد احسان‌زاده - دهلران و دره شهر و آبدانان
علي جمشيدي - ايلام و ايوان و شيروان و چرداول و مهران
صابر زارعي - ايلام و ايوان و شيروان و چرداول و مهران
ميرحمزه كرمي - ايلام و ايوان و شيروان و چرداول و مهران
كورش منصوري - ايلام و ايوان و شيروان و چرداول و مهران
عبدالرحمان هاشمي - ايلام و ايوان و شيروان و چرداول و مهران
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال