پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

۶۲ اختراع و کسب ۳ مدال بین المللی توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد ایلام

تاکنون اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد ايلام، 62 اختراع را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانده و همچنين سه مدال بين المللي کسب کرده است.
     به گزارش آنا، دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد ايلام با فراهم کردن امکانات و تمهيدات لازم براي دانش پژوهان و طالبان علم و دانش، فعاليت هاي چشمگيري انجام داده است به نحوي که در حال حاضر مامن و مرکزي براي حضور مخترعين و مبتکرين است.
     اين دفتر درحال حاضر از فعال ترين دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي کشور است، به نحوي که بيشترين ثبت اختراع در بين دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي را به ثبت رسانده است.
     تاکنون باشگاه پژوهشگران جوان واحد ايلام، 62 اختراع به ثبت رسانده که با توجه به محروميت استان ايلام و نوپا بودن مراکز آموزش عالي رقم بسيار چشمگيري است.
     اين واحد دانشگاهي هم اکنون علي رغم نوپا بودن بزرگ ترين مرکز آموزش عالي استان است و وظيفه خطير تربيت نيروي متعهد و متخصص موردنياز استان در حال توسعه ايلام را به خوبي انجام مي دهد.

نظرات ارسال نظر