یک‌شنبه 15 تیر 1399

تبلیغات زودهنگام یکی از کاندیداهای مجلس هشتم در مهران

یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی با پخش چند برگه کپی مکاتبات خود در خصوص پالایشگاه مهران، اقدام به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد نموده است، تصاویر این اوراق در ذیل قابل مشاهده است:

نظرات ارسال نظر