دوشنبه 1 مهر 1398

شلیک به مینی بوس حامل زندانی قاتل در ایلام

نیمه شب دوشنبه خودرو حامل زندانی متهم به قتل ازسوی افراد ناشناس مورد حمله قرارگرفت.
به گزارش البرز مدیرکل زندانهای ایلام با تائید این خبر گفت : مهاجمان باحمله به مینی بوس حامل زندانی قاتل اقدام به شلیک گلوله بسوی این خودرو نمودند.
موسوی درتشریح این ماجرا گفت :دراین شب يکي از زندانيان قاتل از زندان دالاب واقع در 15 کيلومتري جاده ايلام، کرمانشاه براي حضور در جلسه اصلي دادگاه به ايلام انتقال داده میشود که در مسير ورودي شهرايلام مقابل روستاي هفت چشمه بعد از پادگان  سپاه  ميني بوس بوسيله سرنشينان يک خودرو پژو مورد تعقيب قرار میگیرد.
وی می افزاید: تعقیب کنندگان کمی بعد درمقابل این خودرو حاضرشده واقدام به شلیک به سوی آن مینمایند.
وی خاطرنشان کرد:پس ازحمله مسلحانه مذکور,مهاجمان بلافاصله محل را ترک نمودند.
وی گفت:خوشبختانه دراین حادثه به هیچ یک ازسرنشینان خودرو مینی بوس آسیبی نرسیده است .
این خودرو علاوه بر راننده وزندانی حامل 5 سرنشین دیگر نیز داشت .
نظرات ارسال نظر