شنبه 10 خرداد 1399

هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد -آخرین خبرها از مصطفی کرمی

روزنامه اعتماد ملی در گزارشی به بررسی وضعیت مصطفی كرمی از سینماگران کشور که سال گذشته دچار سانحه شد پرداخت.

به گزارش «فردا» در گزارش این روزنامه با اشاره به چگونگی وقوع این حادثه آمده است: اما حالا‌ ديگر از آن موج بلند و باشكوه احساسات انسانی كه براي همدردی با او به راه افتاد خبری نيست و همه مسوولا‌ن و مديران و همكاران و هم‌صنفاني كه با او عكس يادگاري گرفته‌و وعده همياري داده‌اند؛ مصطفی را با كابوس هولناك نابودی زندگی‌اش تنها رها كرده‌اند. از هزينه‌های درمانش می‌گويد و از همه تبليغاتی كه دولت برای كمك به او كرده و دست‌آخر هم هيچ !

اعتمادملی در ادامه نوشته است: نهاد رياست‌جمهوري درگيرودار حادثه‌تلخی كه برای مصطفی كرمي پيش آمد، اعلا‌م كرد كه تمام هزينه‌هاي درماني اين سينماگر را راسا از سوي رئيس‌جمهور تقبل خواهد كرد.

به اين ترتيب بود كه حساب مردمي هم كه براي كمك به كرمي افتتاح شده بود بسته شد و همه اميدوار شدند كه با حمايت‌هاي دولتي، مصطفي كرمي از حمايت‌هاي مردمي بي‌نياز است و روند درمان و بازگشت او به زندگي همان‌طور كه وعده داده شده طي خواهد شد. اما اين روزها كرمي از واقعيت‌هاي ديگر مي‌گويد: رياست‌جمهوري همان موقع اعلا‌م كرده بود كه تمام هزينه‌هاي كرمي را تقبل كرده‌ايم اما وقتي كه براي دريافت پروتز به نهاد رياست‌جمهوري مراجعه كردم گفتند تنها 10 ميليون تومان براي كمك در نظر گرفته شده كه تازه همان مبلغ را هم هنوز دريافت نكرده‌ام. از طرفي هر چه هم براي پيگيري تماس مي‌گيرم با بي‌محلي و رفتار سرد مسوولا‌ن مواجه مي‌شوم و حتي حاضر نيستند يك قرار ملا‌قات به من بدهند.

به گزارش اعتماد ملی، مصطفي كرمي اين روزها به دنبال دست و پاي از دست‌رفته‌اش به هر دستاويزي متوسل مي‌شود. به وزارت بهداشت مراجعه مي‌كند تا از آنجا به سازمان هلا‌ل‌احمر ارجاع داده شود و به هلا‌ل‌احمر مي‌رود تا آنجا دوباره به وزارت بهداشت حواله داده شود. هر كس يك چيزي مي‌گويد. هلا‌ل‌احمر مي‌گويد اگر وزارت بهداشت واقعا بخواهد برايش كار دشواري نيست كه پروتزهاي مورد نياز مرا از خارج وارد كند اما وزارت بهداشت مي‌گويد پروتزها را هلا‌ل‌احمر بايد وارد كند. به اين ترتيب مسوولا‌ن دولتي نه خودشان كاري براي من كردند و نه با تبليغات دروغيني كه راه انداختند گذاشتند مردم كاري برايم بكنند.

از سوي ديگر تهيه‌كننده پروژه‌اي كه مصطفي كرمي در هنگام فيلمبرداري آن مصدوم شد، حوزه هنري است. اما ظاهرا حوزه هنري هم به‌جز استخدام قراردادي كرمي پس از اين حادثه، مسووليت ديگري را در قبال نيروي كار خود بر عهده نگرفته است. مصطفي كرمي مي‌گويد: حوزه درباره پروتزها مسووليتي قبول نكرده است. متاسفانه در قراردادهايي كه ما با حوزه مي‌بنديم بندي لحاظ شده كه وظيفه بيمه‌كردن عوامل را به عهده كارگردان گذاشته است. اما كارگردان‌ها هم اكثرا پولي ندارند و كارگردان كار ما مثلا‌ در آن هنگام هنوز پولي از تهيه‌كننده دريافت نكرده بود و حتي هزينه‌ها را هم از جيب خودش مي‌پرداخت و خب اين عاملي بود كه ما بيمه نشديم و البته مي‌دانيد اگر هم بيمه مي‌شديم، بيمه تنها درصدي از هزينه‌ها را تقبل مي‌كرد و همه آن را به عهده نمي‌گرفت.

نظرات ارسال نظر