پنج‌شنبه 21 آذر 1398

احتمال آلوده بودن گرد و غبار به اورانیوم ضعیف شده استفاده شده در عراق

شهر دهلران به دليل موقعيت مرزي با كشور عراق در جنگ تحميلي مورد حمله شيميايي رژيم بعث قرار گرفت
همچنين بنا به گزارش ها آمريكا در حمله به عراق از بمب هاي حاوي اورانيوم ضعيف شده استفاده كرد
حال اهميت اين امر در اين است كه منشا اغلب گرد و غبار وارد شده به مناطق غربي كشور عراق مي باشد . هم اينك آنچه باعث نگراني مي شود احتمال آلوده بودن گرد غبار متساعد شده به مواد شيميايي و اورانيوم ضعيف شده ميباشد
موضوع زماني جدي تر ميشود كه گزازش يك سايت خبري را در اين خصوص  مطالعه نماييم
"
سايت خبري تحليلي تابناك در گزارشي كه در خصوص گرد و غبار شهر آبادان و كشور كويت تهيه كرده است آورده است . . . بنا بر برخي گزارش‌هاي پزشكي، از آنجا كه منبع اصلي گرد و غبارهاي كويت، مناطق صحرايي اين كشور است و بيشتر نقاط اين كشور به اورانيوم ضعيف شده ـ كه توسط سلاح‌هاي آمريكايي در جريان آزادسازي اين كشور از دست عراق استفاده شده ـ آلوده است، اين گرد و غبار در فضا منتشر مي‌شود و بيماري‌هايي مانند سردردهاي شديد و مزمن، حساسيت‌هاي شديد، ضعف در بينايي و بيماري‌هاي تنفسي و پوستي را به همراه خود مي‌آورد"
هرچند اين گزارش از سوي منابع پزشكي تاييد نشده است و حداقل درستي اين ادعا در خصوص دهلران نيز ثابت نشده است ولي لازم است شهروندان دهلراني و ديگر عزيزان هم استاني جانب احتياط را داشته و در صورت امكان در مواقع گرد و غبار هرگز از منزل خارج نشوند و استفاده از ماسك هاي مخصوص را هم فراموش نكنند

نظرات ارسال نظر