سامانه پیام کوتاه ایلام چهارمین روز قطعی خود را پشت سر میگذارد

بنا بر پیامهای رسیده از کاربران سایت ایلام امروز سیستم پیام کوتاه همراه اول  مخابرات ایلام برای چهارمین روز متوالی از 11 اردیبهشت تا کنون قطع میباشد و امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه وجود ندارد.

خبر مرتبط

http://www.ilamtoday.com/news/news.asp?newsnum=62551311

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال