شنبه 16 آذر 1398

سامانه پیام کوتاه ایلام چهارمین روز قطعی خود را پشت سر میگذارد

بنا بر پیامهای رسیده از کاربران سایت ایلام امروز سیستم پیام کوتاه همراه اول  مخابرات ایلام برای چهارمین روز متوالی از 11 اردیبهشت تا کنون قطع میباشد و امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه وجود ندارد.

خبر مرتبط

http://www.ilamtoday.com/news/news.asp?newsnum=62551311

نظرات ارسال نظر