دوشنبه 25 آذر 1398

جشنواره طبیعت‌گردی ایلام، عروس زاگرس برگزار می‌شود

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ جشنواره طبيعت گردي "ايلام، عروس زاگرس" 22ارديبهشت ماه در پارك تفريحي چغاسبز شهر استان ايلام برگزار مي شود.
"محمدنورالهي"، مسئول روابط عمومي سازمان اظهار داشت:« در راستاي معرفي پتانسيلهاي طبيعت گردي استانهاي زاگرس نشين غرب ايران بويژه استان ايلام در 22ارديبهشت ماه جشنواره طبيعت‌گردي "ايلام ،عروس زاگرس" در پارك تفريحي چغاسبز شهر ايلام برگزار مي‌شود كه يكي از برنامه‌هاي جنبي اين جشنواره در راستاي معرفي سنتها و آداب اين استانها اجراي شبهاي استانهاست.»
محمدنورالهي، افزود:« هر شب يك استان به اجراي آواها و سازهاي سنتي و محلي خود درمعرفي جاذبه هاي طبيع گردي خود مي پردازد.»
وي گفت:« در راستاي معرفي پتانسيلهاي طبيعي فرهنگي و گردشگري استان هاي زاگرس نشين بويژه استان ايلام، جشنواره " ايلام، عروس زاگرس" با بخش هاي متنوع پوشش محلي و زندگي عشايري ايلات زاگرس نشين با برنامه هاي جانبي شامل نمايشگاه بزرگ صنايع دستي و اجراي تورهاي يكروزه طبيعت گردي به جاذبه هاي طبيعي استان شامل تنگ ارغوان،‌ ارتفاعات كوههاي شمال شهر ايلام، غار زينه گان و بازديد از گوزنهاي زرد استان و با حضور استانهاي ايلام،لرستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، چهارمحال وبختياري، همدان و كردستان از 22تا31ارديبهشت ماه در پارك تفريحي چغاسبز شهر ايلام برگزار مي‌شود.»
وي بيان كرد:« يكي ديگر از برنامه هاي جانبي اين جشنواره كه با شعار طبيعت گردي برگزار مي‌شود در مراكز شش شهرستان استان است كه شامل بازديد عموم مردم محلي از سه جاذبه هر شهرستان كه از طرف كميته طبيعتگردي اعلام مي‌شود با اطلاع رساني گسترده انجام مي شود كه اين برنامه همزمان با اجراي جشنواره "ايلام ،عروس زاگرس است وبا هدف توسعه برنامه هاي طبيعتگردي و فرهنگ سازي اين بخش صورت مي گيرد.»
نظرات ارسال نظر