انتقاد دیدبان حقوق بشر از توقیف هفته نام بوتک

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش ماهانه تیر ماه 87 یکی از مواردی را که به اصطلاح  نقض حقوق بشر در ایران میداند  را به توقیف هفته نامه بوتک اختصاص داده است!

در متن اصلی گزارش آامده است:

 ـ هفته نامه « بوتک » به مدیر مسئولی انور شکیب انصاری چاپ استان ایلام به علت انتقاد از استاندار به حکم معاون دادستانی ایلام تا اطلاع ثانوی توقیف گردید.( ایسنا ۳۰/۴/۸۷)

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال