شنبه 23 آذر 1398

انتقاد دیدبان حقوق بشر از توقیف هفته نام بوتک

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش ماهانه تیر ماه 87 یکی از مواردی را که به اصطلاح  نقض حقوق بشر در ایران میداند  را به توقیف هفته نامه بوتک اختصاص داده است!

در متن اصلی گزارش آامده است:

 ـ هفته نامه « بوتک » به مدیر مسئولی انور شکیب انصاری چاپ استان ایلام به علت انتقاد از استاندار به حکم معاون دادستانی ایلام تا اطلاع ثانوی توقیف گردید.( ایسنا ۳۰/۴/۸۷)

نظرات ارسال نظر