چهار‌شنبه 2 بهمن 1398

گزیده نشریات/ جناب آقای فرماندار! مردم قضاوت خواهند کرد! (شکوه آزادی)

«اين فرمانداريِ تو، مايه ي روزي و خوراک تو نيست بلکه آن امانتي است به گردنت که بايد خوب از آن مواظبت نمايي» (علي(ع) نهج البلاغه).
اصرار فراوان بر ماندن، تكذيب خبر بركناريش و متهم كردن مطبوعات منعكس كننده اين خبرِ مؤثق و مستند به توهم، يكي ديگر و شايد آخرين قطعه از قطعات پازل ناكارآمديهاي بالاترين مقام اجرايي شهرستان ايلام ‌باشد كه در تلاش است تا بلكه از طُرق مختلف و با وساطت مهره‌هاي گوناگون عليرغم آنكه حكم عزلت و كناره‌گيريش از سكان كشتي شهرستان ايلام توسط سرپرست وزارت كشور امضاء و جعفر خيتال به جانشيني اش انتخاب گرديده است، بتواندچند صباحي ديگر را بر اريكه‌ي قدرت در مقام فرماندار ايلام ماندگار باشد غافل از آنكه رموز مانايي و ماندگاري هر انسان و علي‌الخصوص مسئولين در برخي از موارد غير از آن است كه حاج فتاح اسماعيلي تاكنون انجام داده و يا به آن انديشيده است.
فرماندار ايلام در حالي در پاسخ به مطالب گوناگون مطبوعات در مورد بركناريش، خويش را همچنان خدمتگزار مردم معرفي نموده است كه شايد عملكرد وي بهترين معيار براي قضاوت افکار عمومي در مورد خدمتگزاري شان باشد؛ اصرار حاج فتاح بر ماندن در مَسند فرمانداري در حالي قابل قبول و مورد ستايش است كه آنچه تاكنون در زمينه‌هاي مختلف حوزه مسئوليت خويش به انجام رسانده است تغييري در بهبود وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و رفاهي مردم ايجاد نموده باشد؛ اگر چه نقد عملكرد سه ساله فرمانروايي اسماعيلي مجال بيشتر و مقال بهتري را مي‌طلبد اما ذكر برخي نكات در اين زمينه مُشتي باشد از خروارها:
از جمله وظايف اجرايي و نظارتي فرماندار كه از نمود و برجستگي بيشتري برخوردار است موضوع»اجرا و نظارت بر كليه انتخابات‌هايي كه بموجب قانون برگزار مي‌گردد« مي‌باشد و فرماندار در اين راستا بايد با ابزارهاي اجرايي و نظارتي موجود در جهت هرچه قانونمندتر و سالمتر برگزاري انتخابات بطوريكه برگزاري قانوني انتخابات، افزايش اعتماد و اقبال مردم را به دنبال داشته باشد حركت نمايد، اما آيا روند برگزاري و اجراي تمامي انتخابات برگزار شده در زمان صدارت جناب اسماعيلي در اين قالب قرار مي‌گيرد؟ آيا ميزان موفقيت در آنها در حدي است كه بتوان اقتدار و موفقيت مديريت وي را در لايه‌هاي مختلف آن جستجو كرد؟؛ لايه‌هايي كه ابتداي آن با روند بررسي صلاحيتها در هيئت هاي اجرايي و انتهاي آن با روند اجراي انتخابات و از همه حساس‌تر تأييد و اعلام نتايج آن شكل مي‌گيرند: در همان اوايل مسئوليت فرماندار ايلام، انتخابات شوراها در شهرهاي ايلام و چوار با اما و اگرها و تقلب و تخلفهاي فراواني برگزار گرديد و مي رفت تا توسط داريوش قنبري رئيس هيئت‌ نظارت اين انتخابات در استان تأييد نگشته و ابطال گردد بطوريكه حتي ايشان واژه‌ي «راه اندازي بازار بورس» را براي وضعيت برگزاري اين انتخابات و دلالان رأي كه آزادانه و بدون كمترين محدوديتي به پديده‌ي ناميمون خريد و فروش رأي مي‌پرداختند انتخاب کرد و جالب‌تر اينكه نَقل است كه در هنگام سركشي آقاي قنبري از شعب اخذ رأي در سطح شهر ايلام پيشنهاد خريد رأي ايشان را تا مبلغي نزديك به ۰۰۰/۱۰ تومان داده بودند!
در اين اواخر فرمانداري فتاح هم، انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه همگان بر كم و كيف و اتفاقات ناگوار آن اشراف كامل دارند با بدترين وضع ممكن برگزار گرديد كه عواقب ناگوار و سوء آن همچنان دامنگير ايلاميان و البته مسئولين استان مي‌باشد و آتشي بود كه تر و خشكهاي زيادي را با خود سوزاند و مي‌سوزاند! همگي اين انتخابات، گذرگاههايي براي آزمودن ميزان تدبير، درايت و مديريت مسئوليني همچون فرماندار ايلام و البته فرصتهايي مناسب براي خدمت به مردم در عرصه‌ي سياست بوده‌اند.
در قانون وظايف فرمانداران، فرماندار به اجراي وظيفه‌اي مهم تحت عنوان «فراهم آوردن موجبات تشكل و تقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه‌جانبه مردم در امور مشاركت‌پذير» دعوت شده است؛ اين در حالي است كه فرماندار ايلام قريب به 5 ماه است نه تنها شوراي شهر ايلام را تقويت ننموده بلكه در راستاي انحلال آن نيز گام برداشته است؛ بطوريكه بر اثر تبعات سوء بازي نامباركي كه جناب ايشان با شوراي شهر بر سر نپذيرفتن گزينه‌هاي منتخب و معرفي ننمودن آنها جهت طي روال قانوني انتصاب شهرداران به استانداري و وزارت كشور شروع نموده است، شهر ايلام در بلاتكليفي كامل و باتلاق سرگشتگي به سر مي‌برد!
داستان روزانه بازي تكراري فرماندار و شوراي شهر ايلام تا حدي پيش رفته كه گويا جناب فرماندار وجود شهروندان را بعنوان متضرران اصلي اين بازيها به فراموشي سپرده و اخيراً نيز شنيده مي‌شود شخص ايشان درخواست انحلال شوراي شهر ايلام و البته اخراج يکي از اعضاي آنرا به دليل غيبت بيش از حد روانه‌ي استانداري نموده است!
فرماندار خدمتگزار ايلام به جاي گردن نهادن به قانون، سليقه ي خويش را بر آن ترجيح داد و با معرفي ننمودن گزينه‌ اول شورا جهت طي مراحل قانوني، اين بازي پرهزينه را بر شوراي شهر ايلام و موكلانشان تحميل نمود! بطوريكه پس از آن شورائيان به جاي آنكه بموجب قانون فرماندار را حامي و مأمن خويش بدانند از ترس متحمل شدن آسيبها و خسارتهاي بيشتر، گزينه‌هاي بعدي منتخب خويش را مستقيماً و بدور از چشمان فرماندار روانه ي وزارت كشور كردند تا اينبار شايد از رويه‌ي بالا به پايين، شاهد محصول تلاشهاي خويش در نشاندن شهردار بر شهرداري ايلام باشند غافل از اينكه باز اين كارشكنيها ادامه داشته و ... .
«بمنظور فراهم ساختن زمينه‌هاي مناسب جهت افزايش قابليت‌ها و كارايي دستگاههاي اجرايي» شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود تا بلكه به دنبال تحقق سياستهاي عمومي گام برداشته و از طرفي ديگر در اجراي برنامه‌هاي عمراني نظارت و مراقبت لازم را به خرج دهد اما آيا جناب اسماعيلي توانسته است از اين ظرفيتهاي قانوني استفاده لازم را در جهت رفاه حال شهروندان ببرد؟ ايشان زماني مي‌توانند خويش را خدمتگزار بدانند كه در بخشهاي مختلف و از جمله عمراني و فرهنگي براي مردم خدمتي انجام داده و يا تحولي ايجاد نموده باشد؛ حاج فتاح پس از گذشت سه سال كدام فعاليت فرهنگي و عمراني قابل لمس را براي مردم شهرستان ايلام پيگيري و به سرانجام رسانده است؟ مبحث مهم تعريض خيابانهاي اصلي شهر ايلام و تسهيل و روان نمودن ترافيك آن همچنان بصورت لاينحل باقي مانده و هر روز بر دامنه‌ي مشكلات ناشي از وجود اين معضل افزوده مي‌شود؛ وضعيت آسفالت خيابانها و چاله چوله‌هاي سطح شهر ايلام و پياده‌روهاي «چركآب‌اَفكن» همچنان مسير منحرف خويش را مي‌پيمايند؛ نبود پاركينگ مناسب و كافي خصوصاً در مركز شهر و مشکلات فراوان ناشي از اين کمبود، كلاف سردرگمي است كه فتاح براي يافتن سرنخ حل آن راه به جايي نبرده است، داستان نافرجام کيفيت نان نانوائيهاي ايلام، حذف نشدن مثلثي روبروي فرمانداري ايلام، نبود فضاي سبز كافي و پاركها و مراكز فرهنگي - هنري- رفاهي و اكنون نيز بوي گند تعفن ناشي از نامناسب بودن وضعيت شبكه‌هاي هدايت فاضلاب شهري در گوشه و كنار و بويژه مركز شهر(ميدان 22 بهمن، خ طالقاني و ... ) وضعيتي را بوجود آورده كه نميتوان ادعاي خدمتگزاري را بدون نظر انداختن به اين واقعيات تلخ که کمترين تلاش مؤثري در جهت رفع و حل آنان صورت نگرفته را داشت! و اي كاش جناب ايشان در ساعات مختلف و خصوصاً عصرها كه هنگامه ي خريد و تلاش و تكاپو مردم در خيابانهاست چند دقيقه‌اي در مسيرهاي منتهي به ساختمان صدارتشان طيِ طريق نمايند تا بلكه گوشه‌اي از آنچه گفته شد را به عينه دريابند!
پس لطفاً وقتي كه انتخاباتي به درستي برگزار نشده، نهادهاي مدني و شوراي اسلامي شهر تقويت نشده، خياباني آسفالت و يا تعريض نشده، پياده‌رويي سنگفرش نشده، فاضلابي به‌درستي هدايت نشده، ترافيكي روان نشده، مركز فرهنگي- رفاهي- تفريحي احداث نشده، عمران و آباداني ايجاد نشده و حكم بركناريتان را در روز روشن تكذيب مي<كنيد بفرماييد ميزان رضايتمندي خود شما از 3 سال تصدي رکني مهم از ارکان مديريتي استان چقدر است؟ مردم در باره شما و عملکردتان قضاوت خواهند کرد!
مجید بگ نظری سردبیر هفته نامه شکوه آزادی
 

نظرات ارسال نظر