سیستم پخش ماهواره ای شبکه محلی صدا و سیمای مرکز ایلام مورد بهره برداری قرار گرفت

سيستم پخش ماهواره اي شبكه محلي صداوسيماي مركز ايلام با حضور مهندس آزاد استاندار ايلام و جمعي از مسئولين استان مورد بهره برداري قرار گرفت .استاندارايلام در اين مراسم گفت : با بهره برداري از اين سيستم يكي از خواسته ها و آرزوهاي مردم استان ايلام برآورده شد.

مهندس آزاد استاندار ايلام به نقش بي بديل صداوسيما يدر ترويج زبان و فرهنگ بومي استان اشاره كرد و از فرمانداران خواست براي ايجاد ايستگاههاي تلويزيوني پخش برنامه هاي محلي در مناطق غير برخوردار از شبكه استاني اعتبار پيش بيني وتامين كنند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال