چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

زلزله حوالی مهران در استان ایلام را لرزاند

 زمين لرزه‌اي به بزرگي  ۴ /۱ در مقياس امواج دروني زمين ( ريشتر) پنجشنبه شب حوالي مهران در استان ايلام را لرزاند.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه‌هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه 
ژئو فيزيك دانشگاه تهران اين زمين لرزه در ساعت  ۲۱ و  ۳۸ دقيقه و  ۴۱ ثانيه به وقوع پيوسته
است.
مختصات جغرافيايي اين زمين لرزه به عرض شمالي  ۳۳/ ۰۶ درجه و طول شرقي / ۳۱  ۴۶ درجه بوده است.
تاكنون از خسارات و تلفات احتمالي گزارشي دريافت نشده است.
نظرات ارسال نظر