پیشرفت ۶۵ درصدی بزرگترین سد سازی در ایلام

سد ونيروگاه برقي سيمره بزرگترين پروژه سد سازي در استان ايلام با 65 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجراست. 
معاون اجراي طرح سد ونيروگاه سيمره گفت : کار ساخت سد و نيروگاه سد سيمره که با هدف توليد انرژي برقابي به ميزان ساليانه 853 ميليون کيلو وات ساعت در سال در حال اجراست ، تا کنون 370ميليارد تومان هزينه شده است. 
فرشيد فر با بيان اينکه براي اجراي اين طرح امسال 295 ميليارد تومان اختصاص يافته است افزود : اين سد در اسفند ماه امسال آبگيري و واحد نيروگاه آن با 480 مگا وات ، سال 91 راه اندازي مي شود . 
عمليات اجراي طرح سد و نيروگاه سيمره با بدنه بتني دو قوسي ،180متر ارتفاع و 202 متر طول تاج در سال 75 آغاز شده است. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال