شنبه 23 آذر 1398

ایستگاه پمپاژ آب شهر ایلام به بهره برداری رسید

ایستگاه پمپاژ آب شهر ایلام از مهمترین طرحهای شهر ایلام ظهر امروز به بهره بردای رسید. به گزارش خبرنگار مهر مهر در ایلام، فرماندار ایلام ظهر امروز در حاشیه افتتاح طرحهای مختلف شهر ایلام گفت: از مهمترین طرحهای شهر ایلام ایستگاه پمپاژ آب شهر ایلام بوده است که ظرفیت پمپاژ 150 لیتر آب در ثانیه دارست. نورالله ارجمندی بیان داشت: برای اجرای این طرح 50 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. این مسئول یادآور شد: اکنون آب 35 درصد از مردم شهر ایلام از طریق این ایستگاه تآمین می شود. ارجمندی گفت: علاوه بر این طرح مهم، 65 طرح دیگر در شهر ایلام به بهره برداری رسیده است که این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و..بوده است. ارجمندی بیان داشت: برای اجرای این طرحها 270 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای این طرحها توسعه ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این با بهره بردای از این تعداد طرح زمینه اشتغال 314 نفر فراهم شده است. وی تصریح کرد: امید است بهره بردای از این طرحها منشا خدمات مطلوب برای مردم استان شود.
نظرات ارسال نظر