گزارش تصویری - شهرستان دره شهر

شهرستان دره شهر

  سراب دره شهر

  سراب دره شهر

  سراب دره شهر

  باغ امامزاده باباسیف الدین

  آبشار ماربره در دره شهر

تصاویر از آقای علی عزیزی

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال