شنبه 14 تیر 1399

برداشت ۸ هزار تن برنج در ایلام

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان ايلام گفت: در سال جاري هشت هزار تن برنج در اين استان برداشت شده است.
خسرو شهبازي در گفتگو با مهر در ايلام اظهار داشت: دو شهرستان شيروان چرداول و دره شهر قطب نخست کشت برنج در استان ايلام هستند که همه ساله مقدار زيادي برنج محلي از اين دو شهرستان برداشت مي شود.
وي بيان داشت: امسال يک هزار و 500 هکتار از مزارع استان ايلام به کشت برنج اختصاص يافته بود که از اين ميزان، هشت هزار تن برنج سفيد برداشت شده است.
اين مسئول با اشاره به اينکه مهمترين برنج کاشت شده در استان ايلام از نوح محلي "عنبر بو" است، خاطر نشان کرد: استان ايلام داراي 350 هزار هکتار زمين مستعد براي کشت انواع محصولات کشاورزي است.
شهبازي عنوان کرد: مهمترين محصولات کشاورزي استان ايلام گن، جو، برنج، خيار و ....است که همه ساله علاوه بر تأمين نياز استان به ديگر نقاط کشور نيز صادر مي شود.
اين مسئول يادآور شد: در سال زراعي گذشته به دليل خشکسالي ميزان توليد محصولات کشاورزي استان ايلام تا حدودي کاهش يافت.
نظرات ارسال نظر