آگاهی فرهنگی از الزامهای صیانت از مواریث فرهنگی است

آگاهي فرهنگي از الزامهاي صيانت از مواريث فرهنگي است. رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت: به گزارش ايرنا، "مسعود اسکندري" روز دوشنبه در جريان بازديد از گروه هاي سيار يگان حفاظت از آثار تاريخي استان ايلام بيان کرد: حفاظت از تاريخ و ميراث فرهنگي اين مرز و بوم پيش از آنکه نيازمند پوشش امنيتي و انتظامي گسترده باشد محتاج بسط و آگاهي فرهنگي و آموزشهاي لازم به جامعه در خصوص لزوم حفظ اين ميراث تاريخي است. وي ادامه داد: بدين منظور چنانچه در جامعه اي ميزان آگاهيهاي مردم در زمينه ارزشهاي تاريخي و فرهنگي و چگونگي تحولات فرهنگي و نوزايي تمدنهاي قومي و منطقه اي، وابستگي شخصيت و هويت اجتماعي به آن در شرايط مطلوب باشد مي توان آينده اي روشن را حفاظت از ميراث فرهنگي پيش بيني کرد. او افزود: بدين ترتيب يکايک آحاد جامعه به عنوان حافظ ميراث فرهنگي و تمدن وارد ميدان عمل خواهند شد و با ناهنجاريهاي از قبيل حفاريهاي غيرمجاز و قاچاق اشيا تاريخي مبارزه مي کنند. اسکندري گفت: در چنين شرايطي حافظان ميراث فرهنگي از غني ترين، اصيل ترين، کارسازترين پشتوانه هاي اجتماعي برخوردار خواهند شد و با يک برنامه ريزي دقيق با تهديدکنندگان هويت تاريخي مبارزه همه جانبه مي شود. به گفته او، اکنون 10 اکيپ يگان حفاظت از آثار تاريخي در قالب 30 نفر در استان ايلام به صورت شبانه روزي فعاليت مي کنند.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال