یک‌شنبه 11 خرداد 1399

ایرنا تصویر نماینده منتقد را شطرنجی کرد! ----

به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از عصر ایران  : پس از انتقادات اخیر داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی از دولت نهم و شخص رییس دولت ، محافل سیاسی طیف مقابل ،سیل انتقادات از او را آغاز کرده اند.این انتقادات تا جایی است که برخی خواهان دستگیری و محاکمه این نماینده مجلس شده اند.
در اینجا سخن از درستی یا نادرستی اظهارات نماینده مردم ایلام در میان نیست و حتی ممکن است این نماینده مجلس احساساتی شده و در فرازهایی از سخنانش از دایره ادب خارج شده باشد،که قطعاً نشان دهنده ضعف اوست، اما نکته در اینجاست که پس از سخنان نماینده ایلام ، اقداماتی صورت پذیرفته و صورت می پذیرد که اگر حتی معتقد باشیم سخنان نماینده ایلام غیر واقعی و خارج از دایره ادب بوده است، این واکنش های اعتراضی نیز دور از چارچوب قانونی و فاقد وجاهت منطقی و حتی در مواردی توهین آمیز است.
نخست آنکه در عجیب ترین واکنش به این اقدام خبرگزاری ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ) تصویر نماینده مردم ایلام را همانند متهمان و مجرمان به صورت " شطرنجی" روی خروجی خود می فرستد. آیا این اقدام خبرگزاری رسمی کشور که قاعدتا می بایست به دور از خط بندی های جناحی " ملی " بماند، توهین به این نماینده مجلس ، به جایگاه قوه مقننه و از همه مهم تر توهین به مردم ایلام نیست؟
دوم آنکه برخی از نمایندگان و شخصیت های حامی دولت در مجلس و خارج از مجلس در واکنش به انتقادات نماینده مردم ایلام از رییس جمهور، خواستار دستگیری و محاکمه او شده اند. آیا در خواست این عده مغایر با قانون اساسی و اصل مصرح این قانون درباره "مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب قضایی " نیست؟ و اگر واقعا این تقاضا غیر قانونی است آیا این عمل حامیان محترم دولت در جهت تنگ تر کردن دامنه اختیارات مجلس و اظهار نظر نمایندگان مردم درباره تمامی مسایل کشور نیست؟
سوم اینکه باید در نظر داشت که قانون (آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) تکلیف چنین مواردی را به صراحت مشخص داشته است .طبق آیین نامه مجلس اگر در اظهارات نماینده ای شائبه توهین و ایراد تهمت ناروا به اشخاص یا نهادهای حقیقی و حقوقی باشد ،آن اشخاص و نهادها می توانند در مقام پاسخ برآمده و با ارسال پاسخ خود به هیئت رییسه مجلس این انتظار را داشته باشند که در اولین جلسه رسمی مجلس (پس از ارسال جوابیه) آن جوابیه از تریبون مجلس قرائت شود.
البته با توجه به اینکه اظهارات آقای قنبری از تریبون مجلس نبوده و در مصاحبه با یک سایت خبری (پارلمان نیوز) بوده ، حامیان محترم دولت نهم می توانند جوابیه خود را به این سایت نیز بدهند و سایت مزبور نیز موظف است جوابیه را منتشر کند.
بنابراین همانگونه که اشاره شد موضوع بسیار ساده تر ازآن است که واکنش هایی اینچنینی را از سوی برخی محافل حامی دولت شاهد باشیم که بسیار توهین آمیز تر از اصل عمل مرتکبه یا اظهار نظر انتقادی نماینده مردم ایلام است.
 در این ماجرا ، نه نماینده مردم مجلس ، در دایره حفظ حرمت و ادب سخن گفته و اظهارات خود را مستند کرده است و نه منتقدان وی ، اصول را رعایت کرده اند.
این در حالی است که هر دو طرف می توانسته اند مودبانه تر و بسیار متین تر از این رفتارها ، با یکدیگر سخن بگویند و همدیگر را نقد کنند.
معضلی که به نظر می رسد امروزه جمع کثیری از کنشگران عرصه سیاست ما را دچار خود کرده است ، فدا کردن اصول ارزشی ، اخلاقی و قانونی پای رقابت های جناحی و باندی است که باید گفت به هیچ وجه زیبنده فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی ما ایرانیان نیست.
نظرات ارسال نظر