یک‌شنبه 11 خرداد 1399

جزئیات تازه از کشف هفت میدان جدید نفتی و گازی

جزئیات تازه از کشف هفت میدان جدید نفتی و گازی منتشر شد که براساس آن، این میادین جدید در سه استان خوزستان، ایلام و فارس توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران شناسایی شده اند.
خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران کسب اطلاع کرد: مطالعات اکتشافی و زمین شناسی این میادین هنوز به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است.
در خصوص حجم دقیق ذخایر نفت و گاز شناسایی شده مطالعات اکتشاف در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت در حال تکمیل شدن است.
گزارش مهر نشان می دهد برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که میزان ذخایرنفت قابل استحصال کشف شده در این میادین جدید به مراتب بیش از یک میلیارد بشکه است.
در این میادین کشف شده علاوه بر نفت، مقادیر قابل توجه ای ذخایر گاز همراه و مخزن مستقل گاز طبیعی نیز شناسایی شده است.
به گزارش مهر، اکتشاف میادین نفت و گاز در 4 سال گذشته با شتاب بیشتری دنبال شده است، به طوری که  در سال 87 چهار میدان نفتی عسلویه شرقی با ذخیره 525 میلیون بشکه نفت خام، میدان اروند با ذخیره 485 میلیون بشکه از لایه فهلیان، میدان بالارود با حجم بیش از 5/1 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 1/1 میلیارد بشکه نفت خام و مخزن نفتی در میدان جفیر با ذخیره 750 میلیون بشکه نفت شناسایی شده بود.
پتانسیل بالای کشف میادین هیدروکربوری در ایلام و فارس
در حالی که بسیاری از کارشناسان، استان خوزستان و محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز را از در اختیار داشتن استعدادهای بالقوه در زمینه کشف میادین نفت و گاز برخوردار می دانند، اما در یک دهه گذشته با کشف میادین جدید در استان هایی همچون ایلام و فارس موضع کارشناسان را در این رابطه تغییر داده است.
در این رابطه در سال های گذشته میادینی همچون آذر با ذخیره 2/2 میلیارد بشکه نفت، چنگوله با توان تولید 3/6 میلیارد بشکه نفت درجا ، دی با حجم گاز درجای اولیه 102 میلیارد مترمکعب و حجم میعانات گازی معادل 43 میلیون بشکه، سفید زاخور با حجم 4/11 تریلیون فوت مکعب گاز درجا، میدان گردان با حجم گاز درجای اولیه 8/162 میلیارد مترمکعب و گاز قابل استحصال معادل 125 میلیارد مترمکعب و 26 میلیون بشکه مایعات گازی درجا، میدان تابناک با حجم درجای اولیه 857 میلیارد متر مکعب گاز و 545 میلیون بشکه مایعات گازی درجا و میدان هما با حجم گاز درجای اولیه حدود 192 میلیارد متر مکعب در این دو ستان کشور کشف و شناسایی شده است.
نظرات ارسال نظر