شنبه 23 آذر 1398

زلزله حوالی موسیان واقع در استان ایلام را لرزاند

زلزله‌اي به بزرگي چهار و نيم در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) سه شنبه شب ساعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۲‬دقيقه و ‪ ۵۴‬ثانيه حوالي موسيان واقع در استان ايلام را لرزاند.

به گزارش ايرنا به نقل از مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران شبكه‌هاي لرزه نگاري وابسته به اين مركز ديگر مشخصات اين زمين لرزه را عرض شمالي ‪ ۳۲‬درجه و ‪ ۵۳‬دقيقه و طول شرقي ‪ ۴۷‬درجه و ‪ ۸۳‬دقيقه ثبت كرده اند.

نظرات ارسال نظر