پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

آراء نامزدهای ریاست جمهوری به تفکیک صندوق ها در استان ایلام

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور پس از انتشار آراء نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك استان و شهرستان در گام بعدي آراء نامزدها را صندوق به صندوق منتشر كرد.
در ذيل آمار مربوط به استان ايلام را مشاهده مي فرماييد:

 

 
 

منبع خبر:

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=973e4894-bb05-4af9-8d41-c4f67017e1c8&LayoutID=b05ef124-0db1-4d33-b0b6-90f50139044b&CategoryID=832a711b-95fe-4505-8aa3-38f5e17309c9
 

نظرات ارسال نظر