انتخابات دهم ریاست جمهوری/ استان ایلام

 تعدادی از فرماندارن شهرستانهای استان ایلام اعلام کردند: تاکنون بیش از 70 درصد آرا را در این شهرستانها احمدی نژاد کسب کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با مهر از کسب آرا 70 درصد از مردم این شهرستان به تاکنون به محمود احمدی نژاد خبر داد.

ولی الله حیاتی بیان  داشت: میر حسین موسوی در رتبه بعدی قرار دارد.

 محمود احمدی نژاد 12106

میر حسین موسوی  3523

مهدی کروبی    181

محسن رضایی 197

فرماندار شهرستان دهلران گفت: بیش از 60 تا 70 درصد آرا این شهرستان را تاکنون محمود احمدی نژاد کسب کرده است و میر حسن موسوی رتیه دوم است.

 از روستاها و بخشهای استان ایلام نیز خبر می رسد که هم اکنون 70 درصد آرا توسط محمود احمدی نزاد کسب شده است و میر حسین موسوی رتبه دوم قرا دارد.

شهرستان شیروان چرداول

محمود احمدی نژاد 6970

میر حسین موسوی  2359

- شهرستان آبدانان

محمود احمدی نژاد 13000

میر حسین موسوی  5000

357 هزار و 687 نفر در ایلام واجد شرایط رای دادن بودند و این اشتان شامل هشت شهرستان است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال