دوشنبه 18 آذر 1398

افشین کریمی : جریان اصلاحات مطالبات مردمی را محقق می سازد

عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامي، گفت:جريان روشنفکري و اصلاح طلبي درصورت بازگشت به قدرت به مطالبه هاي مردم پاسخ مثبت مي دهد و با جديت و پشتکار آنها را محقق مي سازد.   

به گزارش ايرنا، "افشين کريمي" روز سه شنبه در جمع مردم ايلام در محل ستاد حاميان موسوي، مدعي شد: خوشبختانه اکنون دوباره مردم با روشنفکران و اصلاح طلبان ارتباط مثبت برقرار کرده اند و پيوندي دوباره ميان "ملت و اصلاحات" ايجاد شده است.
کريمي ادامه داد: موجي که همه منتظر شکل گيري آن بودند اکنون به راه افتاده و "جنبش سبز" حاميان مهندس موسوي اينک سراسر کشور را فرا گرفته است.
رييس جبهه مشارکت استان ايلام، افزود: دغدغه اصلي اصلاح طلبان اين است که آنچه مردم به آن راي مي دهند از صندوقها بيرون آيد و به همين علت تمام تلاش حاميان اين جريان آن است که در کميته صيانت از آرا به راي و نظر مردم خدشه وارد نشود.
کريمي تاکيد کرد: اساس نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر راي و خواست مردمي است بنابراين همه بايد در انتخابات به آرا ملت تمکين کنند و آنچه مردم راي مي دهند همان از صندوق بيرون آيد.
حامي موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، گفت: مقوله اساسي و بحث برانگيز در انتخابات همواره عملکرد مجريان و ناظران است بنابراين براي رفع هرگونه شبهه و ترديد هياتهاي اجرايي و نظارت نبايد از وظايف قانوني خويش تخطي کنند و به خواست و نظر اکثريت بايد پاسخ مثبت دهند.
کريمي بيان کرد: انتخابات به عنوان يکي از شاخصهاي مردم سالاري ديني و عرصه تعيين سرنوشت ملت بايد از هرگونه شائبه و حرف و حديثي مبرا باشد و با توجه به هزينه هايي که اين رويداد در حوزه هاي مختلف داخلي و خارجي دارد بايد به گونه اي برگزار شود که باعث افزايش قدرت نظام و رفع تهديدهاي خارجي شود.
عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت ، ادامه داد: برگزاري انتخابات سالم و قانونمند قدرت چانه زني نظام در عرصه روابط بين الملل را افزايش خواهد داد و هياتهاي اجرايي و نظارت وظيفه دارند با عنايت به اين موضوع بدون در نظر گرفتن سليقه و ديدگاه سياسي خويش عملکردي غير جانبدارانه و بي طرف از خود نشان دهند.
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بيست و دوم خرداد ماه جاري همزمان در کشور برگزار مي شود.

نظرات ارسال نظر
  • بازیاردر تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

    جریان اصلاحات در 8 سال اصلاحات هر گلی به سر مردم زد ذر دورازن آقای موسوی هم خواهد زد.

    پاسخ به این نظر