دوشنبه 23 تیر 1399

نتایج نظرسنجی انتخاباتی ایلام امروز تا آغاز پایان روز نهم خرداد

در تاريخ 29 ارديبهشت 88 يك نظرسنجي تحت عنوان "در انتخابات 88 به کدامیک رای می دهید؟" جهت پيش بيني نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم در سايت ايلام امروز قرار گرفت. نتايج اين نظرسنجي تا پايان روز نهم خرداد 88 به دو شيوه در ذيل درج شده است.
 
1- بدون دخل و تصرف در آرا از لحاظ حذف آرا تكراري
2-حذف آرا تكراري به شكل حذف مواردي كه از يك منبع به يك كانديداي خاص راي داده اند.

 
 
نتايج آراء بدون دخل و تصرف:

 
كانديدا درصد آراء تعداد آراء

 محمود احمدی نژاد

33.78 531

 محسن رضایی

3.56 56

 مهدی کروبی

5.79 91

 میرحسین موسوی

56.87 894

جمع كل آرا بدون دخل و تصرف تا تاريخ 9/3/88:

1572

 

 
نتايج آرا پس از حذف تقريبي آراء تكراري:

 
كانديدا درصد آراء تعداد آراء

 محمود احمدی نژاد

24.4 112

 محسن رضایی

8.72 40

 مهدی کروبی

11.76 54

 میرحسین موسوی

55.12 253

جمع كل آراء پس از حذف تقريبي آراء تكراري تا تاريخ 9/3/88:

459

 
در خصوص اين نظرسنجي توضيحات زير ضروري به نظر مي رسد:
 
1- همانگونه كه مشهود است، پس از حذف آرا تكراري تفاوت چشمگيري در نتيجه نظرسنجي ديده نمي شود كه يكي از علتهاي آن محدود بودن افرادي است كه اقدام به ثبت آراء تكراري نموده اند.
2- نظرسنجي به گونه اي تنظيم شده است كه هر فرد در يك بازه زماني تنها يكبار امكان ثبت راي را خواهد داشت.
3- در نظرسنجي هاي اينترنتي گستره جغرافيايي و تعداد آرا عامل موثري جهت سنجش نزديكي آرا به واقعيت است، به اين ترتيب كه هرچه گستره جغرافيايي كاربران شركت كننده در نظرسنجي و تعداد آنها بيشتر باشد احتمال تزديك بودن نتيجه به واقعيت بيشتر است.
4- در كشورهايي مشابه ايران كه جامعه كاربران دائمي اينترنت را طيف خاصي از افراد جامعه تشكيل مي دهند، نتايج اين گونه نظرسنجي ها تنها نمايانگر آرا اين قشر خاص است و طبيعتاً نمي توان آنرا به تمام جامعه تعميم داد.
5- اين نظرسنجي تا پايان روز 21 خرداد ادامه خواهد داشت و نتايج قطعي نظرسنجي صبح روز 22 خرداد در سايت اعلام خواهد شد.
 
 
نظرات ارسال نظر
 • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

  درود بر رضايي و موسوي ياران نزديك امام

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

  با دروغ بردازی خودتان را سر کار می گزارید انشاء اله نتیجه برعکس می باشد

  پاسخ به این نظر
 • س.مدر تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

  فقط میر حسین موسوی به درد ایلام میخورد

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

  از سايت ايلام امروز كه پايگاه موسوي است همين انتظار مي رود

  پاسخ به این نظر
 • عليدر تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

  چون عامه مردم به اينترنت دسترسي ندارند . اين نظر سنجي از پايه علمي محكمي برخوردار نيست

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

  فقر فرهنگی در تمام زمینه ها - دیگر مشت نمونه خروار نیست1

  پاسخ به این نظر
 • محمددر تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

   خيلي بي انصافي در قسمت دوم آراء پس از حذف خودتان هم به اين كارتان ايمان داريد.

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

  درود بر پرزيدنت احمدي نژاد

  پاسخ به این نظر