یک‌شنبه 11 خرداد 1399

سایت ستاد مردمی حامی دکتر محمود احمدی نژاد در ایلام راه اندازی شد

سايت ستاد مردمي  حامي دكتر محمود احمدي نژاد در ايلام راه اندازي شد

www.mehrilam.ir

نظرات ارسال نظر
 • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  پاسخ به این نظر
 • ساساندر تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  فرخنده باد

  پاسخ به این نظر
 • 22در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خدایا رحم کن

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خوب است

  پاسخ به این نظر
 • داوددر تاریخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸

  لطفا بگين به ايشان اگر دوباره رييس جمهور شدند بيشتر به مردم كشور خودمان توجه كنند تا ديگران . بيكاري و...

  پاسخ به این نظر
 • س- ردر تاریخ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خدا قوت ،انشاالله حق همیشه پیروز است

  پاسخ به این نظر
 • کریمدر تاریخ ۳ تير ۱۳۹۲

  به نام خدا سلام برقامت بلندمردان بلندهمت ایران زمین حق جاوید است هرچندغباری موقتا آنرا فراگیرد خداوندمردمی نژادآسمانی همت رادرزمین خلق کردتا آرام بخش قلوب پابرهنه گان وبارقه ی امید درد مندان باشد احمدی نژاد یک تفکرجدید خدمتی است که متعلق به بشریت است نه مردم ایران. پیشنهاد: عزممان را جزم کنیم تا ازچهره ی حق غبارروبی کنیم تمام رادمردان را دعوت ودرهمه ی استانها وشهرستانها ستادحمایتی شکل گیرد من هم به یمن لطف خدا درچهارمحال وبختیاری مهیای همکاری هستم .

  پاسخ به این نظر