سایت ستاد مردمی حامی دکتر محمود احمدی نژاد در ایلام راه اندازی شد

سايت ستاد مردمي  حامي دكتر محمود احمدي نژاد در ايلام راه اندازي شد

www.mehrilam.ir

نظرات ارسال نظر
 • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  پاسخ به این نظر
 • ساساندر تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  فرخنده باد

  پاسخ به این نظر
 • 22در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خدایا رحم کن

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خوب است

  پاسخ به این نظر
 • داوددر تاریخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸

  لطفا بگين به ايشان اگر دوباره رييس جمهور شدند بيشتر به مردم كشور خودمان توجه كنند تا ديگران . بيكاري و...

  پاسخ به این نظر
 • س- ردر تاریخ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۸

  خدا قوت ،انشاالله حق همیشه پیروز است

  پاسخ به این نظر
 • کریمدر تاریخ ۳ تير ۱۳۹۲

  به نام خدا سلام برقامت بلندمردان بلندهمت ایران زمین حق جاوید است هرچندغباری موقتا آنرا فراگیرد خداوندمردمی نژادآسمانی همت رادرزمین خلق کردتا آرام بخش قلوب پابرهنه گان وبارقه ی امید درد مندان باشد احمدی نژاد یک تفکرجدید خدمتی است که متعلق به بشریت است نه مردم ایران. پیشنهاد: عزممان را جزم کنیم تا ازچهره ی حق غبارروبی کنیم تمام رادمردان را دعوت ودرهمه ی استانها وشهرستانها ستادحمایتی شکل گیرد من هم به یمن لطف خدا درچهارمحال وبختیاری مهیای همکاری هستم .

  پاسخ به این نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال