نجات کشور در این موقع ما را وادار به حمایت از موسوی کرده است


قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی در ایلام:
 سیاست چیزی جز تن دادن به حداقل ها نیست
نجات کشور در این موقع ما را وادار به حمایت از موسوی کرده است
قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: سیاست چیزی جز تن دادن به حداقل ها نیست.
عبدالله رمضان زاده در بین اعضای شورای مرکزی ستاد 88 استان ایلام ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: هر کسی که وارد سیاست می شود از روز اول باید با خود شرط تن دادن به حداقل ها را ببندد و اینکه هیچ حداکثری برای او تحقق پیدا نخواهد کرد و در این راه هر کس به دنبال تحــقق حداکثر ها باشد همان طوری که پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان خود می گوید هر کس در روی زمین به دنبال بهشت باشد جهنم برای انسانها درست می کند، جامعه را نابود خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قرار نیست هر کس که وارد سیاست می شود به تمام اهدافش برسد، افزود: بعد از تجربه تلخ این انتخابات و کنار رفتن خاتمی و آمدن موسوی طبیعتاً ستاد موسوی ستاد ما نیست و این ما هستیم که برای حمایت ایشان رفتیم و ایشان از ما دعوت نکرده بود اما ما به دلیل ملاحضات خاص خود و به دلیل ضرورتهای جامعه و نجات کشور رفتیم به دنبال یک کاندیدای که کاندیدای ایده آل ما نیست.
رمضان زاده با تاکید بر اینکه از نظر کار کردن آقای موسوی در این مقطع از زمان می تواند موفق تر از آقای خاتمی باشد، اضافه کرد: ما به عنوان مغز متفکر ستاد هستیم. ما
برای اجرای برنامه ها پیش نهاد می دهیم اگه انجام دادند ما دنبال پیش نهادی دیگر می رویم اگه هم نتوانستند انجام بدهند ما خودمان آن را انجام خواهیم داد.
قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی کار ستاد 88 در کنار پویش در واقع دوتا کار بودند که محوریت اصلی آن را جوانان جبهه مشارکت داشتند،عنوان کرد: در سراسر کشور دوتا اتفاق افتاد که از نظر ما به این معنا بود که حزب هنوز شکل حزب نگرفته یعنی نیروهای ما با گرایشهای متفاوت حداقل از نظر سلیقه کاری با هم کار کردند را در کنار هم دارند.
وی خاطر نشان کرد: این هم می تواند خوب باشد و هم بد ، خوب به این دلیل که ما مدعی هستیم که هر روزنامه نگاری خوب کار می کند اول برای مشارکت کار کرده و بد به دلیل اینکه ما هنوز نیروهایمان توازن فکری و قرابت فکری با هم از نظر تشکیلاتی ندارند که این بعداً برای حزب می تواند مشکل آفرین باشد کما اینکه تا کنون از این ضربه ها را خوردیم.
رمضان زاده با بیان اینکه هیچ راهی جز اینکه نمایندگان ما بر سر صندوقهای رای باشند برای سلامت انتخابات وجود ندارد، یادآور شد: تک تک اعضای ستادها موسوی موظفند که با تمام وجود از آرا مردم صیانت کنند و هر جایی که صندق رفت آنها هم باید بروند و مقابل هر کسی که در راه مخالفت کرد بایستند چرا که بردن صندوق بدون نمایندگان ما غیر قانونی است.
نظرات ارسال نظر
  • هموطندر تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

    حتي با وجود نماينده كانديداها بر سر صندوق باز احتمال تقلب در انتخابات زياد است در ايران اصطلاح (مصلحت )حرف اول واخر را ميزند وهركس را مصلحت بدانندارا به نفع او از صندوق بيرون مي ايد

    پاسخ به این نظر
  • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

    آقای رمضان زاده در دوران اصلاحت به عنوان یک نیروی بومی سه سال استاندا کردستان بودید همه مردم شهادت مدهند عملکرد بسیار ضعیفی داشته اید

    پاسخ به این نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال