تصادف جان چهار نفر دیگر در ایلام را گرفت

بر اثر تصادف یک دستگاه پژو و یکدستگاه کامیون حمل آب در نزدیکی روستای مهدی آباد ایلام چهار نفر جان خود را از دست دادند.

زمان وقوع حادثه فوق صبح روز سه شنبه 15 اردیبهشت بوده است.

خبر این تصادف تا کنون بر روی خروجی هیچ یک از خبرگزاریهای رسمی نرفته است.

نظرات ارسال نظر
 • شاوردیدر تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

  پاسخ به این نظر
 • شاهوردیخاندر تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

  هردم ازین باغ بری می رسد...

  پاسخ به این نظر
 • همشهریدر تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

  الحمدالله در تولید تصادفات نقش اول را در کشور ایلام بازی میکند

  پاسخ به این نظر
 • hadiدر تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

  i I think that people can’t drive. They have to learn drive .

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

  بهتر نیست متنی که تمسخر به زبان انگلیسی است را به عنوان پیام درج نمایید.این کلمات انگلیسی بر گرفته از کدام دستور زبان است.به منظور جلوگیری از تصور بی سوادی مردم شهرمان ایلام اصلاح بفرمایید. ایلامی مقیم مرکز وهمیشه ایلامی !

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸

  تدابیری سخت توسط استاندارمحترم به مامورین درونشهری وبرونشهری ویاازطرف فرماندهی محترم ناجابه (راهنمایی ورانندگی ،پلیس راه)اعلام تابرخورد قاطع با رانندگان بی احتیاط بعمل آید .

  پاسخ به این نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال