دوشنبه 30 دی 1398

تصمیمات دولت در راستای تکمیل و اجرای پروژه‌ها در استان ایلام

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در زمينه راهسازي و حمل نقل جاده‌اي وزارت راه و ترابري را موظف كرد با هماهنگي كار گروه حمل و نقل و سوخت و با اختصاص مبلغ هزار و پانصد ميليارد ريال از محل اعتبارات مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري نسبت به اجرا و تكميل پروژه‌هايي چون اتمام راه ايلام ـ حميل تا پايان سال مالي 1386 با اختصاص مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل منابع وزارت نفت و يكصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي وزارت راه و ترابري ،شروع احداث راه حميل ـ كرمانشاه، تسريع در بهسازي راه ايلام ـ دره شهر ـ آبدانان ،‌محور صالح آباد ـ‌مهران ـ دهلران ـ انديمشك ومحور چك سرخ ـ حاضر ميل در سال 1387،تكميل راه قاضي خان ـ بدره ـ لومار و راه انجير ـ گرازان در سال 1387،تسريع در احداث كنار گذر مهران و مسير ايلام ـ ايوان ( تونل ) و كنار گذر شرقي شهر ايلام در سال 1387 ،ارتقاي مشخصات فني مسير ملكشاهي ـ مهران در سال 1387،تكميل تطويل باند فرودگاه شهداي ايلام و تجهيز فرودگاه در سال 1387 ،ارتقاي سطح مشخصات فني راه دره شهر ـ آبدانان ـ مورموري ـ دهلران ـ در سال‌هاي 1387 و 1388،حذف نقاط حادثه خيز راههاي استان ،تكميل مطالعات راه آهن ايلام و تكميل مطالعه و آغاز اجراي بزرگراه كرمانشاه ـ ايلام ـ خوزستان اقدام نمايد.
بر اساس اين گزارش همچنين هيئت وزيران وزارت نيرو را موظف كرد نسبت به تامين اعتبار جهت اجراي خانه‌هاي مورد نياز شهر‌هاي استان در سال 1386،اختصاص اعتبار براي شروع عمليات اجرايي سدهاي مخزني و سد‌هاي حوزه آبريز مرزي ،‌چناره ، سيكان ، تنگ حمام ،‌چورا ، گوراب ،‌گلال در سال 1387،افزايش تخيصيص و برداشت آب از تونل سد كرحه و رودخانه سيمره و ساير منابع آب استان تا سيصد ميليون متر مكعب براي توسعه راضي دشت عباس و دهلران ،‌آبدانان و دشت عباس و توسعه باغات شيروان ،‌چرداول و دره شهر ،افزايش اعتبار طرح‌هاي ملي در دست اجراي آب منطقه‌اي و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان ،بررسي مجدد نرخ تعرفه برق مناطق گرمسيري و تطبيق آن با ضوابط مصوب ،تسريع در انجام مطالعه آبرساني شهرستان دهلران،تامين آب شرب چوار از محل تخصيص آب از چاه حفر شده پتروشيمي و اجراي شبكه هاي 1 ، 2 و 3 آبياري اراضي پاياب سد‌ها اقدام نمايد.
بر اساس اين مصوبات هيئت وزيران وزارت جهاد كشاورزي را موظف ساخت اعتبار لازم جهت احداث شبكه آبياري تونل خروجي سد كرخه در سطح شش هزار هكتار در سال 1387 و مبلغ سه ميليارد ريال جهت آماده سازي كانون عشايري تختان را پيش بيني و مبلغ دو ميليارد و پانصد ريال جهت تجهيز و توسعه كيفي آزمايشگاه‌هاي دامپزشكي استان ، اعتبار به منظور پرداخت خسارت ناشي از تب برفكي به عشاير و دامداران استان و پنجاه ميليارد ريال طي سال‌هاي 1387 و 1388 جهت اجراي عمليات آبخيزداري استان اختصاص دهد .
بر اساس تصميم هيئت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد ضمن ارتقاي سطح گمرك استان به اداره كل، تسهيلات مورد نياز طرح‌هاي بزرگ و متوسط داراي توجيه فني ـ اقتصادي استان از محل منابع بانكي به صورت متمركز توسط بانك‌هاي مادر را تامين كند و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد نسبت به بررسي و ارائه روش‌هاي حذف سه در صد عوارض ،پرداخت تسهيلات مورد نياز طرح‌هاي خود اشتغالي،معافيت كليه سرمايه گذاري هاي مشمول مواد (132) و (138) قانون ماليات‌هاي مستقيم در استان و واگذاري ساختمان اداره كل امور مالياتي استان به سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري با هماهنگي استاندار و تامين ساختمان جديد براي اداره كل مذكور با استفاده از وجوه دريافتي از سازمان ياد شده اقدام نمايد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تعيين سهميه مبلغ پنجاه ميليارد ريال وام قرض الحسنه در سال 1386 توسط بانك‌هاي عامل جهت پرداخت به متقاضيان واجد شرايط بامعرفي استاندار ايلام اقدام نمايد .
همچنين هيئت وزيران وزارت صنايع ومعدن را موظف كرد نسبت به ايجاد هشت كارخانه بزرگ در سطح استان ،بررسي مشكلات واحد هاي توليدي داراي مشكل و حل بخشودگي جرايم تاخير و تامين نقدينگي مورد نياز آنها ،اختصاص بيست ميليارد ريال جهت كمك به تاسيس صندوق حمايت اضطراري از سرمايه گذاران بخش صنعت ،صدور مجوز ايجاد و راه اندازي شهرك‌هاي صنعتي خصوصي و چهار ناحيه صنعتي در سطح استان ،مطالعه تفصيلي ، پي جويي و اكتشاف مقدماتي و تكميلي معادن سطح استان،اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال جهت ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي استان در سال 1387 و اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني جهت ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز شهركهاي صنعتي استان در سال 1387اقدام نمايد.
بر اين اساس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است حداكثر تا چهل و نه در صد (49%) در سرمايه گذاري يك واحد توليدي صنعتي مادر در استان و يك واحد توليدي مناسب با ريسك بالا در هر شهرستان مشروط به عدم سرمايه گذاري بخش غير دولتي با اولويت مناطق محروم در سال 1387 اقدام نمايد .
اين مصوبات از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

نظرات ارسال نظر