پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

نماینده مردم ایلام در مجلس: تخریب گذشتگان نوعی آسیب به نظام است

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت: اين كه برخي به خاطر عملكرد ضعيف‌شان گذشته را زيرسوال مي‌برند به نوعي به ناركارآمدي آن‌ها در حال حاضر برمي‌گردد.

داريوش قنبري ـ نماينده مردم ايلام در خانه ملت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه در مجموع كساني كه در حال حاضر نمي‌توانند در عملكردشان موفق باشند با فرافكني مشكلات و نسبت دادن ريشه آن‌ها به گذشته سعي در توجيه ناكارآمدي خودشان دارند،‌ اظهار كرد: اين افراد براي توجيه ناكارآمدي خودشان افتخارات گذشته را زير سوال مي‌برند و به شكلي دنبال كسي هستند كه او را به عنوان مسبب مسايل و مشكلات معرفي كنند و بدين ترتيب عملكرد ضعيف خود را توجيه كنند.

وي با تاكيد بر اين كه بحث اصلي در نسبت دادن مطالبات و مشكلات به گذشته ناشي از همين موضوع است، تصريح كرد: دليلي وجود ندارد كه يك مسوول يا مقام اجرايي مسايل را به گذشته نسبت دهد و در واقع وظيفه مجريان و مسوولان نيست كه به گذشته بپردازند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مجري خوب را مجري‌اي دانست كه در حال زندگي مي‌كند و به مشكلات حال مي‌پردازد و گفت: مجري خوب نبايد به فكر مشكلات و مسايل گذشته باشد و علت‌يابي كند؛ زيرا به نظر من، اين كار يك مورخ است اما متاسفانه برخي از مسوولان اجرايي ما به جاي اين كه به وظايف خود بپردازند در مقام مورخ قرار مي‌گيرند و به نقد گذشته مي‌پردازند كه اين درست نيست و نوعي تك‌كاركردي در سيستم اجرايي به وجود مي‌آورد.

نماينده مردم ايلام در مجلس تخريب گذشتگان و زير سوال بردن افتخارات گذشته را نوعي آسيب به نظام خواند و افزود: وقتي مسوولي از اول انقلاب تا به حال همه اقدامات مسوولان گذشته را زير سوال مي‌برد، نتيجه مطلوبي به همراه نخواهد داشت و در نوع خود آسيبي به نظام است. لذا مسوولان بايد ياد بگيرند كه اگر مي‌خواهند عملكرد فعلي خود را خوب جلوه دهند نبايد گذشته را زير سوال ببرند و مردم بهترين قاضي براي انتخاب بهترين فرد يا گروه هستند.

او ابراز عقيده كرد: كساني كه مدعي دلسوزي نظام هستند نه دلسوز پايگاه و جايگاه چند روزه‌اي كه دارند، بايد شديدا از اين گونه نقدها پرهيز كنند چون عواقب خوبي براي نظام و كشور به دنبال نخواهد داشت.

اين نماينده مجلس ضمن تاكيد بر اين كه نقد گذشته بايد صورت گيرد، گفت: از آن جا كه اين نقد كار مورخ و كسي است كه فعاليت تحقيقي و پژوهشي انجام مي‌دهد، بايد خود اين شخص نقد كند و مشكلات و مسايل را به مسوولان ما نشان دهد تا حل و پيگيري صورت گيرد؛ اما اگر واقعا دلسوز نظام هستيم نبايد عملكرد گذشتگان را براي توجيه كارهايمان تبليغاتي كنيم، بلكه بايد راهكار و روش ارايه دهيم.

نظرات ارسال نظر