پنج‌شنبه 15 خرداد 1399

سرانه مصرف ماهی در ایلام به ۵/۴ کیلوگرم افزایش یافت.

مدير کل شيلات استان ايلام گفت: سرانه مصرف ماهي در اين استان از سه کيلوگرم طي يک سال اخير به 5/4 کيلوگرم افزايش يافته است.
يونس احمدي، روز سه شنبه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: سرانه مصرف ماهي در اين استان از متوسط سرانه کشور کمتر است.
به گفته وي ميزان سرانه مصرف ماهي در کشور هفت کيلوگرم براي هر نفر در سال است.
وي اضافه کرد: اجراي فعاليت هاي آموزشي، برگزاري کلاس هاي آموزشي و برنامه هاي تبليغاتي از طريق رسانه هاي جمعي از عوامل افزايش سرانه مصرف ماهي در استان است.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به مزيت هاي گوشت سفيد نسبت به ديگر مواد پروتئيني روز به روز مصرف ماهي در اين استان زياد مي شود.
وي تعداد مزارع پرورش ماهي در استان را 71 مزرعه ماهي گرم آبي و استخرهاي دو منظوره و 30 مزرعه سردآبي ذکر کرد.
گفتني است، استان ايلام با دارابودن 15 رودخانه دايمي و چندين سد، سال گذشته به عنوان استان مرجع آبزي پروري کشور انتخاب شده است.

نظرات ارسال نظر