۹۹‌‌ ‌‌‌درصد اراضى منابع طبیعى ایلام ممیزى شد.

مديرکل منابع طبيعى استان ايلام از مميزى شدن 99درصد از اراضى منابع طبيعى استان خبر داد. ‌‌”عنايت جهاني” روز سه‌شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از يک ميليون و 700هزار هکتار عرصه منابع طبيعى استان تاکنون يک ميليون و 670 هزار هکتار آن شناسايى و مميزى شده‌است. ‌وى ادامه داد: اجراى مميزى اراضى به منظور تعيين مالکيت دولت بر اين عرصه‌هاى طبيعى است که در قالب طرحى به نام طرح مميزى و تفکيک انفال صورت مى‌گيرد. ‌وى اظهار داشت: براى بهره‌بردارى از اين عرصه‌ها بايد سند مالکيت اين اراضى اخذ شود. ‌وى خاطرنشان کرد: تاکنون سند مالکيت يک ميليون و 604هزار هکتار از اين اراضى اخذ شده که معادل 96درصد کل منابع طبيعى استان است. ‌وى تصريح کرد: با انجام اين اقدامات خوشبختانه استان ايلام از نظر شاخص مميزى رتبه اول پيشرفت فيزيکى را در کشور بدست آورده است. ‌وي، ابراز اميدوارى کرد: با اجراى طرح مميزى اقدامات مناسبى براى حفاظت و صيانت از مراتع و عرصه‌هاى طبيعى استان انجام گيرد. ‌استان ايلام با 20هزار کيلومتر مربع در غرب کشور واقع است.‌‌ ‌حاجيان در بخش پايانى سخنان خود از احداث چهار هزار و 600متر کانال آبرساني، اجراى 65 طرح آبيارى تحت فشار، تجهيز دوهزار و 650 هکتار از اراضى کشاورزى با هزينه اى بالغ بر 40 ميليارد ريال طى هشت ماه گذشته خبر داد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال