دانشجوی ایلامی مقام نخست مقاله کنفرانس عمران اروپا را کسب کرد

رييس دانشگاه ايلام گفت: يك دانشجوي اين دانشگاه مقام نخست مقاله كنفرانس عمران اروپا را كسب كرد.

دكتر "عباس قرباني" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
"آرمان كريمي" دانشجوي رشته عمران اين دانشگاه بتازگي با شركت در كنفرانس عمران اروپا كه در كشور "اسكاتلند" برگزار شد، موفق به كسب رتبه نخست اين كنفرانس شد.

وي ادامه داد: مقاله "انتگرالهاي حل نشده" اين دانشجوي دانشگاه ايلام از مجموع مقاله‌هاي رشته عمران پس از ارزيابي داوران اين كنفرانس به عنوان مقام نخست شناخته شد.

او تاكيد كرد: تلاش مي‌شود با حمايت مادي و معنوي از دانشجويان خلاق و مبتكر دانشگاه ايلام زمينه ترغيب بيش از پيش اين افراد براي روي آوردن به فعاليتهاي گسترده‌تر در مباحث علمي فراهم شود.

اكنون حدود پنج هزار دانشجو در رشته‌هاي مختلف دانشگاه ايلام به كسب تحصيل اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال