نماینده ایلام از بروز برخی شایعات مبنی بر تغییر مدیریت استان انتقاد کرد

يكي از نمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي از بروز شايعات مبني بر تغيير برخي مديران در اين استان انتقاد كرد.

"فريدون همتي" عصر يكشنبه در نشست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام افزود: بروز برخي شايعه‌ها مبني بر تغيير در لايه‌هاي مختلف مديريت استان نبايد ذهن افراد را درگير اين مباحث كند.

وي ادامه داد: متاسفانه دستهايي در كار است كه مي‌خواهد مديريت بومي و توانمند منطقه را زير سووال ببرد.

او تاكيد كرد: اينگونه جريانها هيچگونه خللي بر روند كار مديران توانمند ايلام براي پيشبرد برنامه‌هاي دولت در اين استان ايجاد نخواهد كرد.

همتي يادآور شد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد فارغ از هرگونه شايعه ، كمربندهاي خود را براي خدمات‌رساني مطلوب بيش از پيش به مردم استان محكمتر ببندند.

اين نماينده مجلس بروز هرگونه شايعه مبني بر تغيير برخي مديران در لايحه‌هاي مختلف استان را كذب محض خواند و گفت: نمايندگان استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان خادمين و ديده‌بانان مردم اين منطقه از فعاليت هاي مطلوب و كارشناسي شده مديريت استان مراقبت خواهند كرد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال