سه‌شنبه 6 اسفند 1398

قطعی ‪ ۲۰‬ساعته آب در ایلام

معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب استان ايلام گفت: شكستگي لوله اصلي ورودي آب سد ايلام سبب قطع شدن آب در شهر ايلام شده است.
قطعي ‪ ۲۰‬ساعته آب مشكلات فراواني را براي مردم اين شهر به وجود آورده است.

به گزارش ايرنا، مردم شهر ايلام از شامگاه دوشنبه با به دست گرفتن پيتهاي بيست ليتري به روستاهاي اطراف شهر ايلام براي تهيه آب آشاميدني مراجعه مي‌كنند.

گزارش مي‌افزايد: قطعي آب سبب بروز مشكلاتي براي مردم ايلام از حيث تامين آب شرب براي خانواده‌ها شده‌است.

معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب استان ايلام گفت: شكستگي لوله اصلي ورودي آب سد ايلام سبب قطع شدن آب در شهر ايلام شده است.

"افشين مظاهري" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: در حال حاضر عوامل تعميرات و مرمت اين شركت در سد ايلام مستقر شده و درحال ترميم اين شكستگي هستند.

وي ادامه داد: بزودي اين شكستگي مرمت و قطعي آب در شهر ايلام مرتفع مي‌شود.

بخش عمده‌اي از آب شرب شهر ‪ ۲۲۰‬هزار نفري توسط سد ايلام در ‪ ۲۰‬كيلومتري جنوب شهر ايلام تامين مي‌شود

نظرات ارسال نظر