دوشنبه 29 مهر 1398

دبیر جبهه پیروان خط امام۰ورهبری استان ایلام: وضعیت استان با شرایط قبل از سفر هیات دولت قابل مقایسه نیست

دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري استان ايلام گفت: با يك مقايسه منصفانه و اجمالي، وضعيت كنوني استان با دو سال گذشته قابل قياس نيست.

به گزارش ايسنا، يونس احمدي در ديدار اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري استان ايلام اظهار كرد: نگاه دولت اصول‌گرا به حل مشكلات مناطق محروم قابل تقدير است، چرا كه دولت هم در دور اول سفر استاني خود به مناطق مختلف كشور سعي در مرتفع ‌كردن مشكلات استان‌ها با اولويت رفع محروميت و كاستي‌هاي آن‌ها داشته‌است.

وي افزود: طي دو سال گذشته اقدامات فراواني در بخش توسعه زيرساخت‌هاي استان در دستور كار مسوولان قرار گرفت و مديريت ارشد استان به عنوان سكاندار اين استان در حال توسعه، عزم خود را حول رفع محروميت با اولويت ايجاد زيرساخت‌هاي استان جزم كرده است.

احمدي ادامه داد: البته نمي‌توان مشكلات موجود استان در حال توسعه ايلام را ناديده گرفت، اما اين به معناي فقدان اراده و تلاش براي حل مشكلات استان از سوي دولت نهم و نماينده آن نيست.

دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري ايلام ابراز اميدواري كرد كارشناسان و دلسوزان استان با تعامل با مديريت توانمند استان در آستانه دور دوم سفر هيات دولت مشكلات اساسي استان را بررسي و پيشنهادهايي براي ارايه به هيات دولت آماده كنند.

نظرات ارسال نظر