دوشنبه 18 آذر 1398

عملیات واکسیناسیون سه میلیون دام در استان اجرا شد

مديركل دامپزشكي ايلام گفت: عمليات بي‌سابقه واكسيناسيون رايگان بيش از سه ميليون نوبت سر دام در مناطق عشايري و روستايي اجرا شد.

دكتر بهزاد منصوري با اعلام اين خبر به ايسنا افزود: با بسيج تمامي امكانات در بخش دولتي و بخش‌هاي خصوصي عمليات مايه كوبي سه ميليون و 339 هزار و 862 نوبت سردام از ابتداي امسال عليه بيماري‌هاي مختلف از جمله شارين، آبله، تب برفكي و ... با حضور بيش از 70 اكيپ عملياتي در سطح استان با موفقيت اجرا شد.

وي گفت: يكي از اهداف مهم طرح حفظ و حراست از سرمايه‌هاي دامي استان با ريشه‌كني و كنترل بيماري‌هاي دام است. سالانه به طور مستمر طرح‌هاي عملياتي مختلفي در راستاي اين مهم اجرا مي‌شود كه در سال جاري با شدت و دقت بيشتري در استان صورت گرفته و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد بيشتر عمليات واكسيناسيون انجام شده است.

منصوري اضافه كرد: عمليات واكسيناسيون دام عشاير استان همچنان عليه بيماري‌هاي مختلف ادامه خواهد داشت و به دامداران و عشاير استان در بخش صنعتي و سنتي توصيه مي‌شود با توجه به اينكه استان ما در مجاورت با كشور همسايه (عراق) و در منطقه پرخطر بيماري‌هاي دامي قرار دارد، دام‌هاي خود را عليه بيماري‌هاي مختلف مايه كوبي كنند

نظرات ارسال نظر