شنبه 30 شهریور 1398

رییس آموزش وپرورش ایلام: معلمان خود را با تحولات علمی روز هماهنگ کنند

رييس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام گفت: معلمان براي توسعه نظام آموزشي بايد خود را با تحولات علمي روز هماهنگ كنند.

"كلانتر باراني" روز پنجشنبه در همايش معلمان استان ايلام افزود: تدوين برنامه راهبردي تعليم و تربيت مبتني بر علم روز از مهمترين وظايف معلمان است.

وي ادامه داد: توجه به كارآيي حرفه‌اي، احساس تعلق و پيوستگي معلمان به مدرسه و اعتماد مدير و معلمان به يكديگر در كنار بكارگيري بهينه منابع از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام اين سازمان با هدف توانمندسازي مديران و معلمان است.

او اظهار داشت: فرهنگ ارزشيابي مستمر از كار معلمان و ايجاد اين نگرش كه ارزشيابي جزيي از فرآيند ياددهي و يادگيري است بايد در نظام آموزش و پرورش نهادينه شود.

باراني افزود: تلاش مي‌شود با اجراي برنامه‌هاي كيفي آموزشي و تربيتي براي اثربخش كردن مديريت، نظام تعليم و تربيت بيش از گذشته متحول شده و در مسير كارآمدي حركت كند.

رييس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام گفت:اين سازمان مصمم است از طريق اجراي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و توسعه كارگاه‌هاي آموزشي و اجراي آموزشهاي ضمن خدمت زمينه بازآموزي گسترده شاغلان در اين نهاد را فراهم كند.

او تاكيد كرد: تلاش در جهت ارتقاي سطح معلومات و مهارتهاي حرفه‌اي مديران و معلمان از جمله اولويت‌هاي اين سازمان است.

سازمان آموزش و پرورش استان ايلام ‪ ۱۴‬هزار نفر نيروي فرهنگي دارد.

نظرات ارسال نظر