کرایه اتوبوس ویژه ایلام - تهران ۷۰۰۰ نومان ، تهران - ایلام ۷۷۰۰ تومان ؟

کرایه اتوبوس ویژه ایلام - تهران 7000 نومان است در حالی که کرایه تهران - ایلام 7700 تومان می باشد. برخی رانندگان اتوبوس در جواب علت تقاوت قیمت گقته اند که حق کمیسیون در ترمینال غرب تهران بیشتر است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال