دوشنبه 23 تیر 1399

میزان بافتهای فرسوده ایلام ۳۷۰ هکتار است

مدیرکل مسکن و شهر سازی استان ایلام گفت: میزان بافتهای فرسوده ایلام 370 هکتار است.

فرشاد دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون یکی از مهمترین معضلات شهری ایلام بحث بافتهای فرسوده است که اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام درصدد حل این این مشکل است.

وی بیان داشت: میزان بافت های فرسوده استان 370 هکتار است که باید برای نوسازی این بافت از ابزارهای تشویقی به منظور مشارکت مردم فراهم شود.

دوستی با اشاره به اینکه برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکار آمد در شهر ایلام 90 میلیارد ریال نیاز است، گفت: این میزان با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری ایلام به صورت یک سوم تامین می شود.

این مسئول اعتبارات ویژه‌ دولت برای احیای بافت های فرسوده را ضروری دانست و تصریح کرد: بیشتر نقاط شهری که خارج از محدوده شهری هستند و فرسودگی منازل آنها بیشتر از نقاط قدیمی شهر ایلام است، باید قانونی در این رابطه وضع کرد و نسبت به تخریب و نوسازی این مناطق اهتمام ویژه ای صورت گیرد.

دوستی بیان داشت: میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای فرسوده 140 میلیون ریال بوده، این درحالی است که این میزان تسهیلات پرداختی به بافت های فرسوده امسال به 200 میلیون ریال افزایش یافته است.

این مسئول اضافه کرد: البته این دستگاه اجرایی درصدد است گستره شناسایی بافت های فرسوده در استان ایلام را افزایش دهد.

دوستی تصریح کرد: برای تحقق این مهم در استان ایلام نیز برنامه های مختلفی تدوین و طراحی شده و به زودی نتیجه لازم حاصل می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام گفت: در حال حاضر نیز طرح گسترش محدوده بافت های فرسوده شهر ایلام به شورای عالی شهرسازی کشور ارسال شده است.

نظرات ارسال نظر