پنج‌شنبه 19 تیر 1399

برخی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حوزه جنوبی استان

تعدادی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده حوزه شهرستانهای دهلران ، دره شهر و آبدانان
 
براساس برخی خبرها در  حوزه شهرستانهای دهلران ، دره شهر و آبدانان  امین دوست محمدی ، یوسف جوزان، نصرت اله علیزاده و محمد کریم مهری تایید صلاحیت شده اند ، احتمال افزایش این لیست وجود دارد.
نظرات ارسال نظر