دوشنبه 5 اسفند 1398

کتاب "میرکان" در حوزه هنری ایلام چاپ شد

مدیر حوزه هنری استان ایلام، از چاپ و انتشار کتاب "میرکان" دانشنامه ادبیات شفاهی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قاسمی گفت: این کتاب شامل دانشنامه ادبیات شفاهی مردم این استان است. 

وی با بیان اینکه میرکان به معنای جای چادر زدن عشایر کرد است، اظهار داشت: این کتاب نوشته آقایان صید محمد درخشنده و ظاهر سارایی بوده که با حمایت رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی این استان چاپ و منتشر شده است.

این مسئول بیان داشت: کتاب میرکان در 134 صفحه با شمارگان یک هزار نسخه و با قیمت روی جلد 3 هزار و 400 تومان چاپ و منتشر شده است.

مدیر حوزه هنری استان ایلام تصریح کرد: چاپ این کتاب برای محققان، دانشجویان و اساتید دانشگاه که در حوزه ایلام شناسی تحقیق می کنند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نظرات ارسال نظر