سه‌شنبه 1 بهمن 1398

سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری ایلام رونمایی می شود

 معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری ایلام تا پایان سال رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در نشست بررسی پیشرفت سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: تدوین این سند با توجه به شروع برنامه پنجم توسعه بسیار ضروری است و راهبرد اصلی ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان خواهد بود.

وی عنوان کرد: در راستای بررسی وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری استان اقداماتی نظیر راه اندازی سامانه کارجویان، بررسی فرصت های اشتغال در زیر بخشها و مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری استان انجام شده است.

عسکری با بیان اینکه اعتبارات اشتغالزایی استان از سال 91 بر اسای مطالب و مستندات سند توسعه اشتغال تعیین می شود، تصریح کرد: ارائه آمار دقیق و منطقی ضروری و تأثیرگذار است.

علیرضا زرگوش سرپرست سازمان تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی ایلام نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت سند توسعه اشتغال استان، گفت: این سند در هفت بخش با بررسی شاخصهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و... توسط مشاور بخش خصوصی در حال انجام است.

وی افزود: این سند با پیشرفت 66.3 درصد و اعتبار 280 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی در حال تدوین و نهایی شده است.
 

نظرات ارسال نظر