شنبه 3 اسفند 1398

راه‌اندازی دومین فرودگاه ایلام در کمیته هوا فضا در حال بررسی است

مدير فرودگاه شهداي ايلام اعلام کرد: راه‌اندازي دومين فرودگاه در استان ايلام در شهرستان مهران در کميته هوافضا در حال بررسي است.

"مجتبي بياتي "، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره چگونگي راه اندازي فرودگاه مهران، گفت: اين موضوع هم اكنون در کميته هوافضا درحال بررسي است.

وي درخصوص اهميت گشايش دومين فرودگاه ايلام در مهران نيز گفت: فرودگاه مهران مي‌تواند در شرايط اضطراري به عنوان فرودگاه جايگزين فرودگاه ايلام مورد استفاده قرار گيرد.

بياتي درخصوص چگونگي ارتقاء کلاس رتبه‌بندي فرودگاه شهداي ايلام نيز گفت: در شرايط فعلي امکان ارتقاء يک کلاس براي فرودگاه شهداي ايلام وجود دارد.

رييس فرودگاه شهداي ايلام تاکيد کرد: در حال حاضر کلاس فرودگاه ايلام کلاس 4 است و اكنون مي‌توان با ارتقاء رتبه‌بندي، اين فرودگاه را به کلاس 3 ارتقاء داد، زيرا شرايط و فضاي اين طبقه‌بندي فرام شده است.

وي ظرفيت پروازهاي روزانه فرودگاه ايلام را بيش از دو پرواز برشمرد و گفت: با توجه به فضاي فرودگاه شهداي ايلام اين سامانه هوايي مي‌تواند روزانه تا 5 پرواز ظرفيت خود را افزايش دهد.

نظرات ارسال نظر