دوشنبه 5 خرداد 1399

افزایش ذخیره آب سد ایلام

مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام گفت: بدنبال بارندگی های چند روز گذشته آب سد ایلام 15 سانتی متر افزایش یافته است.
محمدباقر حیدری با بیان اینکه حجم آب سد ایلام به 500 هزار مترمکعب افزایش یافته است، افزود: میزان بارندگی روزهای گذشته ایلام در مجموع 30 میلی متر اندازه گیری شده که در افزایش ذخیره آب پشت سد ایلام تأثیر بسزایی داشته است.
وی با اشاره به اینکه بر پایه پیش بینی و اعلام سازمان هواشناسی در ماه های بهمن، اسفند و فروردین وضعیت بارندگی در استان طبیعی و عادی خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی برای تامین آب آشامیدنی شهر ایلام وجود ندارد ولی مردم همچنان باید الگوی مصرف را رعایت کرده تا در آینده معضل کم آبی بوجود نیاید.
مدیرعامل آب منطقه ای استان ایلام خاطرنشان ساخت: سد مخزنی ایلام در 45 کیلومتری این شهر مهمترین منبع تامین آب آشامیدنی شهر 250 هزار نفری ایلام است.
نظرات ارسال نظر