دوشنبه 12 خرداد 1399

انفجاریک نارنجک دستی در ایلام

صداي اين انفجار در بلوار 'امام علي' (ع) ايلام شنيده شد و در پي آن جمعي از ساكنان اين منطقه از منازل خود خارج و به سمت محل انفجار رفتند.

گفته مي شود اين صداي مهيب مربوط به انفجار يك نارنجك صوتي بوده است كه به گفته يكي از شاهدان ، توسط سرنشينان يك سواري پرايد سفيد رنگ به داخل حياط منزلي مسكوني در اين منطقه پرتاب شد.

بر اثر اين انفجار شيشه هاي خودرو پارك شده در حياط اين منزل و شيشه اتاقها شكسته شد. 
هنوز خبر موثقي از انگيزه اين افراد در خصوص پرتاب نارنجك به اين منزل مسكوني در دست نيست ، ولي گفته مي شود انگيزه اين حركت اختلافات خانوادگي بوده است.

پس از وقوع اين حادثه ماموران نيروي انتظامي در محل حاضر شدند و اكنون در حال بررسي ابعاد و علل اين حادثه هستند.

به گفته اهالي منطقه بلوار امام علي (ع) و شاهدان عيني اين حادثه تلفات جاني نداشته است.

نظرات ارسال نظر