پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

نامه وارده: درنگ و ایلام (تور فرهنگی - خبری رسانه ها)

بازديد گروهي ِ اصحاب رسانه هاي استان بعنوان تور فرهنگي - خبري از تاسيسات مجتمع آبرساني و سامانه بهداشتي جمع آوري فاضلاب در دهستان ميش خاص و حضور اينجانب براي معرفي پروژه و ميهمان در اين اردوي يک روزه دليلي شد تا ضمن آشنايي با صاحب نظران اين عرصۀ تاثير گذار ، نکات قابل تأملي که مشاهده گرديد را در قالب پيشنهاداتي بيان نمايم  , اميدوارم فتح بابی باشد جهت دریافت و ارائه نکته نظرات مفید براي  برطرف کردن موارد و مسائل مبتلابه استان!
الف- برگزاري اين اردوي يک روزۀ فرهنگي و نمايشِ صميميت بين مديران مسئول و خبرنگاران رسانه ها , ذهن را براي پيشنهادِ تکامل اين قبيل تورها به تکاپو مي انداخت و به همين منظور در همان جمع فرهيخته پيشنهاد گرديد با ساماندهي و سازماني مناسب، و اهداف و چشم اندازهایی تعریف شده, این همایش در طول ماه حداقل یک مرتیه برگزار گردد  و با توجه به ظرفيت هاي موجود رسانه ها ميشود با تهيه مستندي ماندگار در گسترش اين فرهنگ در سطح کشور نيز اقدام نمود (در حاشيه همايش نيز از يک دستگاه اجرايي براي ارائه گزارش عملکرد خود دعوت شود )
ب- استان ايلام استاني مرزي با قابليت هاي فراوانِ ديني ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي در جوار مرز کشور عراق و بعنوان يکي از شريان هاي اصلي ورود به عتبات عاليات است , بنابراين خانه مطبوعات استان بعنوان مجموعه اي مدني وحقوقي ميتواند با طرف عراقي خود در استان همجوار تفاهمنامه اي براي توسعه و ترويج فرهنگي و معرفي قابليت هاي استان ايلام به استان همسايه در کشور عراق منعقد نمايد
 حاشيه نشيني مطبوعات و دغدغه هاي معيشتي نشريات بزرگترين مصيبت يک جامعه است , بنابراين  باتوجه به اينکه مطبوعات في نفسه محل بيان تفکرات مختلف و يا به تعبيري چکیده تفکر فرهنگي جامعه هستند بايد جايگاه واقعي خود را شناخته و تـأثير خود را در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مهم به جامعه نشان داده و اهميت خود را به مسئولين در تصميم گيري هايشان معرفي و يا به عبارتي تحميل نمايند و براي نيل به اين جايگاه , زير ساخت هايي لازم است که علاوه بر شناسايي اين زير ساخت ها براي ايجاد آنها نيز بايستي قدم هاي جدي برداشت
ج- شناسايي کارشناسانِ  صاحب نظر و دسته بندي حوزه هاي تخصصي آنها
د- تشکيل بانک اطلاعاتي نخبگان و صاحبان ايده ها
ه- استفاده از مشاورين متخصص براي ترويج روش هاي نقدتخصصي و پيشنهاد تخصصي ( پس از شناسايي کارشناسان)
و- مطبوعات و نشريات نفش نظارتي خود بر دستگاه هاي اداري و اجرايي را فعال وپر رنگ نمايند
ز- فراهم نمودن بستري که جامعه مطمئن باشد دغدغه ها وخواسته هاي آنان از طريق رسانه هاي نوشتاري منعکس مي شود
ز- برجسته نمودن نقش واقعي مطبوعات در انتخاب , تغيير و جابجايي مديران
ک- هدايت و راهبري مردم براي انتخاب وکلاي شايسته, فارغ از مسائل مبتلابه استان
ل- بررسی و شناسایی مواردي که باعث مي شود فضاي کار و خدمت در استان از شادابي و نشاط لازم برخوردار شود
م- از مسائلي که لازم است بصورت جدي مورد توجه قرار گيرد فراهم نمودن زمينه بازگشت تجربه هاي گرانسنگي است که استانهاي ديگر از نتايج خدمات آنها برخوردار است و استان ايلام فقط به اسامي آنها افتخار ميکند 
ن- موضوع مهم ديگر که مطبوعات و کانون مطبوعات بايد به آن اهميت بدهند اين است که بايستي بستري فراهم شود تا تجربيات ارزشمندي که سال هاي سال بعنوان سرمايه در استان تجربه اندوخته اند به راحتي از استان خارج نگرديده ويا از مدار مديريتي حذف نشوند
ح- يکي از بزرگترين معضلات مخربي که دامن گير شده و همه از قِبَل اين معضل متضرر شده و مي شويم شايعات است , که با بررسي ساده مي شود مبناي اين شايعات را شناسايي و به مردم معرفي نمود
ط-  و ...
راهکار ها و اقدامات براي پيشبرد و ارتقاء جايگاه مردم و استان متعدد و متنوع است اما آنچه لازم است عزم جديي است که بايد در تمام عرصه ها ايجاد شود و در اين ميان مطبوعات نقش تأثير گذار و مهمي دارند وبعنوان پيشنهاد تکميلي توصيه مي شود چنانچه تاکنون اساسنامه يا مرامنامه اي براي فعاليتهاي اين حوزه تهيه نشده و يا تهيه گرديده وکفايت مطلوب را ندارد , سوگندنامۀ ويژه مطبوعاتي با هدف رفع مشکلات استان تدوين گردد چرا که به قول لسان الغيب حضرت حافظ عليه الرحمه
صبح است ساقيا قدحي پر شراب کن                     دور فلک درنگ ندارد شتـــــــاب کن
خورشيد مي زمشرق ساغر طلوع کرد                    گر برگ عيش مي طلبي ترک خواب کن
کار صواب باده پرستي ست حافظا                        برخيز وعزم جزم به کار صواب کن
کریم فروتن
نظرات ارسال نظر