پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

کوه ‌"شلم" در آتش!

از ساعات آغازين امروز يكشنبه 29 خرداد، آتش سوزي قسمتي از كوه شلم واقع در غرب شهر ايلام را در برگرفته است و تا اين ساعات گسترش نيز پيدا كرده است. هرچند تلاشهايي جهت خاموش نمودن اين آتش در جريان است اما همچون دفعات قبلي بدليل عدم وجود امكانات مناسب از قبيل بالگرد بايد چند روزي منظره تلخ سوختن درختان كهنسال را مشاهده كرد.

نظرات ارسال نظر