پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

سونامی تغییرات در سطح مدیران ایلام/ ایلام نیازمند مدیران دلسوز

طی سال جاری تغییرات در سطح مدیران استان ایلام بیشتر از گذشته شده و ایلام به محل رفت و آمد مدیران تبدیل شده است حال معلوم نیست که با این رفت و آمدها مشکل عدم مدیران قوی در ایلام حل می شود یا نه.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام از دیرباز تاکنون عدم وجود مدیران قوی یا آشنا با مشکلات استان بوده است و معمولا در این استان حتی تغییرات مدیریتی به دلیل شرایط استان و محرومیت آن، توسعه ایلام را به همراه نداشته است.
در سال جاری و طی سه هفته گذشته مدیران صنایع و معادن، آب و فاضلاب شهری، آب روستایی، فنی و حرفه ای، کار و امور اجتماعی، تغییر کرده اند و بعضی از مدیران دستگاه های اجرایی ایلام مانند دانشگاه علوم پزشکی از این استان رفته اند و فعلا جانشین ندارند.
گرچه محرومیت در استان ایلام به چشم می خورد اما همیشه کمبود اعتبارات و بودجه، مشکل اصلی استان ایلام نبوده بلکه مشکلات و ضعفهای مدیریتی در سطح استان یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی ایلام بوده است.
نمونه بارز آن تغییر استاندارن ایلام است که معمولا هر دو سال یک بار اتفاق می افتد. شاید یکی از دلایل آن انتخاب مدیران غیربومی است چراکه مدیران غیربومی به دلیل عدم شناخت، برنامه درست و حساب شده ای برای استان ندارند و نمی توانند آن طور که باید به مسائل و مشکلات استان رسیدگی کنند.
در حالیکه استان ایلام به عنوان یک استان محروم نیازمند مدیران قوی و دارای برنامه و نیازمند ثبات مدیریتی است.
همچنین بعضی انتصابات در این استان بدون شناخت و عجولانه انجام می شود در حالیکه استان ایلام نیازمند مدیران مناسب در زمینه عمرانی و پروژه محور است.
هم اکنون استان ایلام با جمعیت 600 هزار نفری خود دارای مشکلات در بخشهای مختلف از جمله بیکاری، عدم سرمایه گذاری، نبود امکانات مناسب ارتباطی از جمله راه، فرودگاه و..است و یکی از مهمترین ابرازی که برای برطرف کردن این همه مشکل بزرگ نیاز است، وجود مدیریت خوب است.
هر چند اعتبارات و بودجه های استان ایلام کفاف پروژه های عمرانی و دیگر پروژه ها را نمی دهد ولی یک مدیر خوب می تواند با مدیریت، حداقل روند اجرای پروژه ها و فعالیتهای استان را شتاب دهد وامید است این تغییرات به نفع مردم ایلام باشد.
نظرات ارسال نظر